Rei de Cel

“La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel,
que vol dir «Déu amb nosaltres»” (Mt 1, 23)

Rei del Cel

Títol Original: “King of heaven” [2013]
Autor: Hillsong
Traducció: Worship.cat
Veu: Oriol Sabé
Tècnic de so: Albert Jové
Videoclip: David Gutiérrez

Un cant per meditar el misteri de l’Encarnació, que celebrem cada Nadal, on el Rei del Cel ha nascut entre nosaltres. L’Emmanuel és aquí i les tenebres s’han dissipat. Al·leluia! Lloa amb totes les forces el Rei del Cel, el Déu amb nosaltres.

La teva glòria va irrompre en el nostre dolor
i la foscor es va dissipar.

En la teva divinitat vas viure com un home més,
Tu tens un pla pensat per a mi.

Emmanuel, ets aquí.
Emmanuel, al·leluia.

Principi i final a la meva vida ets present
i m’has canviat per sempre més.

La mirada alçaré, l’esperança no mor mai,
Tu tens un pla pensat per a mi.

Emmanuel, ets aquí.
Emmanuel, al·leluia (x2)

En silenci, la teva veu puc escoltar.
En la nit, la teva llum va il·luminar.

De la mort, el teu amor em va alçar.
Rei del Cel, Déu de salvació.

Al·leluia, el Cel clamarà.
Canta a Déu, la pregària sonarà.
Rei del Cel, Déu amb nosaltres.
Rei del Cel, Déu amb nosaltres.
Oooh (x3)

Emmanuel, ets aquí.
Emmanuel, al·leluia (x2)

Sol       Re          Sim                 Sol
    La teva glòria va irrompre en el nostre dolor

              Re                La    
    i la foscor es va dissipar


Sol     Re         Sim                                      Sol
         
    En la teva divinitat vas viure com un home més,

                  Re                      La
Tu tens un pla pensat per a mi


     Sol La Sim
Emmanuel, 
Sol  Re
ets aquí.

     Sol La Sim
Emmanuel, 
Sol Re La
al·leluia


Sol       Re       Sim         Sol
    Principi i final a la meva vida ets present        
                    Re               La
    i m’has canviat per sempre més


Sol         Re                Sim                   Sol
    La mirada alçaré, l’esperança no mor mai,

                       Re                    La
     Tu tens un pla pensat per a mi


Emmanuel… (x2)

Mim Sol7 Re La (x2)

Mim   Sol7
    En silenci, 
Re           La             Mim
    la teva veu puc escoltar.

        Sol7
En la nit,

Re           LA               Mim
    la teva llum va il·luminar.

          Sol7
De la mort, 
Re           La                Mim
    el teu amor em va alçar.

            Sol7
Rei del Cel,

Re            La     Mim
     Déu de salvació.

     Sol7   Re
Al·leluia, 
           La    Mim 
el Cel clamarà.

             Sol7  Re
Canta a Déu, 
        La       Mim 
la pregària sonarà.

            Sol7 Re
Rei del Cel, 
         La      Mim 
Déu amb nosaltres.

            Sol7    Re
Rei del Cel, 
          La     Mim     Sol7  Re La
Déu amb nosaltres 

Mim Sol7 Re La (x3)

Emmanuel…  (x2)