Perquè Ell és viu

“Crist ha ressuscitat d’entre els morts, com a primícia de tots els qui han mort.”
(1Co 15, 20)

Perquè Ell és viu

Títol Original: “Because He Lives (Amen)” [2015]
Autor: Matt Maher
Traducció: Mn. Jaume Casamitjana
Piano: Dafnis Castell
Veu: Oriol Sabé
Tècnic de so: Albert Jové

Som vius perquè Ell és viu! Jesús és el primer ressuscitat d’entre els morts com escriu Sant Pau (1Co 15, 20-28), que morint i ressuscitant ha baixat als inferns i ha rescatat Adam i tots els justos encadenats del poder de la mort. Nosaltres, si creiem en Ell, no morirem perquè Ell és viu!