Jo crec

“Crec en Déu Pare totpoderós, creador del cel i la terra, i en Jesucrist únic Fill seu i Senyor nostre” (Credo Apostòlic)

Jo crec

Títol Original: “This I Believe (The Creed)” [2014]
Autor: Hillsong
Traducció: Worship.cat
Veu: Maria Semur
Videoclip: Pau Sabé

Aquesta versió del Credo dels apòstols respon a un encàrrec a l’església Hillsong de musicar la professió de fe que ens uneix a tots els cristians. Una confessió de fe en forma de lloança a la Santíssima Trinitat i la seva obra de salvació.

Déu meu i Pare etern,
autor de la creació,
totpoderós.
L’Esperit va intervenir,
el Verb s’encarnà,
ets amb nosaltres.

 Crec en Déu el nostre Pare.
Crec en el seu Fill Jesús.
Crec en l’Esperit Sant.
Nostre Déu és tres en u.
Crec que vas ressuscitar,
que tu ens aixecaràs.
En això crec per Jesucrist.

El meu jutge i advocat,
a la creu vas patir,
m’has perdonat.
Als inferns Tu vas baixar,
i en glòria i poder
et vas aixecar.

Crec en Déu…

Crec en Tu, Jesús,
crec que Tu viu estàs.
Crec que Tu, Jesús,
ets el Senyor (x2)

Crec en Déu…
En això crec per Jesucrist (x2)

Crec en la vida eterna,
crec en la comunió.
Crec en Maria Verge
i en la teva Església, Déu.
Crec que ressuscitarem
i en glòria tornaràs.
En això crec per Jesucrist.

Crec en Déu…
En això crec per Jesucrist (x3)