Encara que em faci mal

“Per què aquesta tristor, ànima meva? Per què aquest torbament? Espera en Déu! Jo et tornaré a lloar, salvador meu i Déu meu.” (Salm 42, 5)

Encara que em faci mal

Títol Original: “Event when it hurts” [2016]
Autor: Hillsong
Traducció: Worship.cat
Veu: Ali Blázquez

La Noche oscura del alma és un terme que es va inventar Sant Joan de la Creu (1542-1591), per descriure aquells moments en la vida de fe on sembla que Déu desapareix i t’abandona. Però com diu el místic castellà, són moments privilegiats on la fe creix, i on no hem de deixar la pregària i continuar esperant en el Senyor. I Ell respondrà. Aquesta versió de Even when it hurts (2005), de Hillsong, està pensada per aquests moments. La Bíblia és plena de passatges on enmig de la desesperació algú prega a Déu, com el llibre de Job, profetes (Ha 3, 17-18) o molts salms (Sl 103,1-5). La fe no és un sentiment, ni una ideologia. És la convicció de que “encara que no pugui més”, “encara que no entengui res”, “encara que res tingui ja sentit”… tu Déu no m’abandones. “Només a tu et cantaré”, perquè “per tu crema el meu cor”. I això és la fe: poder cantar que “Tu ho ets tot per mi”, que “en tu espera el meu cor, mentre espero el matí”. I el matí arribarà.

Aquí tens el meu cor
I aquí les meves mans
Renta’m amb amor
Vine a mi de nou

Encara que no pugui més, et canto
Encara que no tingui veu, et canto
Encara que no tingui res
Per Tu més fort jo et cantaré

Només a Tu et cantaré
Només a Tu et cantaré
Només a Tu et cantaré

Pren el meu pecat
Pren el meu dolor
Treu-me d’aquest fang
Vine a mi de nou

Encara que ho vegi tot fosc Et canto
Encara que em faci molt mal Et canto
Encara que res tingui ja sentit
Més fort jo et cantaré.

Oh Senyor per tu crema el meu cor
Tu ho ets tot, tu ho ets tot per mi.
Oh Senyor en tu espera el meu cor
cantaré, fins que arribi el matí.
Oh Senyor per tu crema el meu cor
Tu ho ets tot, tu ho ets tot per mi.
Oh Senyor en tu espera el meu cor
Cantaré el teu miracle aquí

Encara que arribi el matí Et canto
Encara que arribi el matí Et canto
Ara que et tingui al davant
Més fort jo el cantaré
Només a tu et cantaré

Lam Do Fa Da Sol

Lam             Do    Fa
Aquí tens el meu cor

Do       Sol
I aquí les meves mans

Lam             Do Fa  Do
Renta’m amb amor

Sol Do Fa
Vine a mi de nou


                    Lam  Fa            Do   Sol
Encara que no pugui més, et canto

                    Lam   Fa            Do   Sol
Encara que no tingui veu, et canto

                         Lam  Fa
Encara que no tingui res

        Do       Sol      Fa
Per Tu més fort jo et cantaré 

Lam Sol          Fa
      Només a Tu et cantaré
Do Sol          Fa
      Només a Tu et cantaré
Lam Sol          Fa
      Només a Tu et cantaré

Lam           Do Fa
Pren el meu pecat

Do       Sol
Pren el meu dolor

Lam             Do Fa  Do
Treu-me d’aquest fang

Sol Do Fa
Vine a mi  de nou

               Lam  Fa                 Do  Sol
Encara que ho vegi tot fosc, et canto

    Lam   Fa             Do Sol
Encara que em faci molt mal, et canto

    Lam  Fa
Encara que res tingui ja sentit

       Do      Sol Fa
Més fort jo et cantaré.

Només a Tu…

Fa Lam Mim Fa Do Sol 
Fa Lam Sol Rem Fa Do Sol

Fa   Lam Mim Fa
Oh Senyor per tu crema el meu cor

                Fa       Do Sol
Tu ho ets tot, tu ho ets tot per mi.

Fa   Lam    Sol Rem
Oh Senyor en tu espera el meu cor

         Fa       Do     Sol
cantaré, fins que arribi el matí.

Fa   Lam   Mim Fa
Oh Senyor per tu crema el meu cor

              Fa       Do Sol
Tu ho ets tot, tu ho ets tot per mi.

Fa   Lam  Sol Rem
Oh Senyor en tu espera el meu cor

         Fa     Do         Sol
Cantaré el teu miracle aquí

Només a Tu…

                    Lam   Fa    Do  Sol
Encara que arribi el matí Et canto

                     Lam  Fa    Do  Sol
Encara que arribi el matí Et canto

                        Lam  Fa
Ara que et tingui al davant

         Do      Sol Fa
Més fort jo el cantaré

Només a tu et cantaré